سامانه پاسخگو شبانه روزی سامانه جامع تحلیل و آنالیز پیشرفته نظام مهندسی کل کشور:
کلیه شهروندان ایرانی داخل وخارج ایران می توانند در طول شبانه روز(۲۴ ساعت) از طریق واحد پاسخگو شبانه روزی سامانه جامع تحلیل و آنالیز پیشرفنه پاسخ سوالات خود را دریافت نمایند.
شماره های ذیل جهت دریافت مشاوره فنی و مهندسی رایگان از طریق تلفن و تلگرام می باشد. پاسخگوی به زبان فارسی ، انگلیسی، فرانسه ، روسیه، مالایی، عربی، ژاپنی