نحوه چیدمان میلگردهای تقویت در فونداسیون

اول از هر چیزی باید مشخص گردد که عرض نوار طراحی در نظر گرفته شده برای طراحی در نرم افزارچقدر است. چرا که نرم افزار مقدار آرماتور تقویتی را بر اساس نوارهای طراحی در نظر می گیرد. بنابراین اگر مقدار آرماتورهای تقویتی در یک نوار توسط نرم افزار گزارش شود، باید آن مقدار را در عرض نوار تقسیم کنیم. فواصل آنها هم مهم نیست که چگونه باشد، چراکه آرماتورها در هرکجا که باشند ( مثلاً در بالای مقطع پی ) ظرفیت مقطع را افزایش می دهند. فقط باید حداکثر و حداقل فواصل بین آرماتورها رعایت گردد. علاوه بر آن ممکن است در برخی مواقع نیاز به استفاده از گروه آرماتورها شویم. اگر با استفاده از گروه آرماتورها مشکل حداقل فواصل حل نگردد، باید سایز آرماتورهای سراسری و تقویتی را بالاتر در نظر بگیریم.
نکته ی دیگری که وجود دارد اینست که طولی که نرم افزار ارائه می دهد، طول تئوریک می باشد که باید به آن به مقدار d یا ۱۲db هرکدام که بیشتر است، اضافه نماییم.

-مقدار آرماتور سراسری را بر حسب حداقل آیین نامه ( Asmin = b * h * P «—- حداقل سطح مقطع آرماتور ) بدست آورده . ( p : مقدار آرماتور حداقل بر حسب آیین نامه )

– برحسب حداقل سطح مقطع آرماتور از آیین نامه و مقدار سطح مقطع آرماتور موردنظر تعداد آرماتور را خواهیم داشت و با تقسیم عرض پی به تعداد فواصل آرماتور تنظیم می گردد.

– حداقل و حداکثر فاصله برای ارماتور طولی به ترتیب ۱۰ و ۳۵سانتیمتر می باشد. ( قطر آرماتور طولی هم از ۱۰ کمتر نباشد )

– برای کارهای اجرایی بهتر است نمره آرماتور تقویتی و اصلی یکسان باشد.

– آرماتور تقویتی و آرماتورهای دیگر باید همزمان اجرا گردند. عموما آرماتور های تقویتی در پایین پی در زیر دیوارهای برشی و یا زیر ستون ها و برای بخش بالایی پی در میان میلگردهای بالایی پی تنظیم می گردند.

– مقدار طول تئوری ( نقطه قطع آرماتور در برنامه ) آرماتور تقویت و تعداد آن از برنامه safe قابل برداشت سپس باید طبق آیین نامه به این مقدار طولMAX  ۱۲ dbو d افزوده گردد.( طول عملی به دلیل رعایت ضوابط مهار آرماتور )

اول از هر چیزی باید مشخص گردد که عرض نوار طراحی در نظر گرفته شده برای طراحی در نرم افزارچقدر است. چرا که نرم افزار مقدار آرماتور تقویتی را بر اساس نوارهای طراحی در نظر می گیرد. بنابراین اگر مقدار آرماتورهای تقویتی در یک نوار توسط نرم افزار گزارش شود، باید آن مقدار را در عرض نوار تقسیم کنیم. فواصل آنها هم مهم نیست که چگونه باشد، چراکه آرماتورها در هرکجا که باشند ( مثلاً در بالای مقطع پی ) ظرفیت مقطع را افزایش می دهند. فقط باید حداکثر و حداقل فواصل بین آرماتورها رعایت گردد. علاوه بر آن ممکن است در برخی مواقع نیاز به استفاده از گروه آرماتورها شویم. اگر با استفاده از گروه آرماتورها مشکل حداقل فواصل حل نگردد، باید سایز آرماتورهای سراسری و تقویتی را بالاتر در نظر بگیریم.
نکته ی دیگری که وجود دارد اینست که طولی که نرم افزار ارائه می دهد، طول تئوریک می باشد که باید به آن به مقدار d یا ۱۲db هرکدام که بیشتر است، اضافه نماییم.

-مقدار آرماتور سراسری را بر حسب حداقل آیین نامه ( Asmin = b * h * P «—- حداقل سطح مقطع آرماتور ) بدست آورده . ( p : مقدار آرماتور حداقل بر حسب آیین نامه )

– برحسب حداقل سطح مقطع آرماتور از آیین نامه و مقدار سطح مقطع آرماتور موردنظر تعداد آرماتور را خواهیم داشت و با تقسیم عرض پی به تعداد فواصل آرماتور تنظیم می گردد.

– حداقل و حداکثر فاصله برای ارماتور طولی به ترتیب ۱۰ و ۳۵سانتیمتر می باشد. ( قطر آرماتور طولی هم از ۱۰ کمتر نباشد )

– برای کارهای اجرایی بهتر است نمره آرماتور تقویتی و اصلی یکسان باشد.

– آرماتور تقویتی و آرماتورهای دیگر باید همزمان اجرا گردند. عموما آرماتور های تقویتی در پایین پی در زیر دیوارهای برشی و یا زیر ستون ها و برای بخش بالایی پی در میان میلگردهای بالایی پی تنظیم می گردند.

– مقدار طول تئوری ( نقطه قطع آرماتور در برنامه ) آرماتور تقویت و تعداد آن از برنامه safe قابل برداشت سپس باید طبق آیین نامه به این مقدار طولMAX  ۱۲ dbو d افزوده گردد.( طول عملی به دلیل رعایت ضوابط مهار آرماتور )

 

Check Also

آشنایی با روش نمونه گیری بتن

نمونه گیری بتن تازه و سخت شده (Concrete Sampling) روشی معمول و در عین حال …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *