درز انقطاع چیست و چگونه محاسبه می شود؟

درز انقطاع فضای خالی  است جهت جدا سازی بین سازه های دو ساختمان ، برای جلوگیری از خسارت و کاهش خرابی ناشی از ضربه ساختمانهای مجاور به یکدیگر، به ویژه در زمان وقوع زلزله، براساس آیین نامه ۲۸۰۰ومقررات ملی ساختمان ، ساختمانهایی که دارای ارتفاع بیش از ۱۲ متر یا دارای بیش از ۴ طبقه هستند، باید به وسیله درز انقطاع از ساختمانهای مجاور جدا شوند؛ که در موقع زلزله از برخورد دو سازه به هم و ایجاد خسارت مضاعف توسط ضربه سازه ها بهم جلوگیری می نماید.

darzenghetae - درز انقطاع چیست و چگونه محاسبه می شود؟


درز انقطاع در مقررات ملی ساختمان وآیین نامه ها

 • بند ۱۴-۱۱-۶ مبحث ششم مقررات ملی ساختمان 

  در ساختمان با پنج طبقه و كمتر، فاصله هر طبقه از مرز زمين مجاور حداقل بايد برابر پنج هزارم ارتفاع آن طبقه از روي نراز پايه باشد. در ساختمان هاي با گروه خطر پذيري يك و دو با هر تعداد طبقه و در ساختمان هاي با بيشتر از پنج طبقه، عرض فاصله هر طبقه از مرز زمين مجاور نبايد كمتر از تغيير مكان جانبي طرح آن طبقه، تغيير مكان غير ارتجاعي ناشي از زلزله طرح با اعمال ضريب بزرگ نمايي Cd و لحاظ اثر P-Δ مندرج در استاندارد 2800، باشد. اگر زمين مجاور معبر عمومي باشد، رعايت فاصله مزبور ضروري نيست. اگر درز انقطاع از داخل يك ساختمان واقع در يك ملك عبور نمايد مي توان از جذر مجموع مربعات تغيير مكان هاي جانبي طرح دو ساختمان براي تعيين عرض درز انقطاع استفاده كرد و يا اينكه فاصله هر سازه از مرز مشترك دو قسمت را به هفتاد درصد مقدار تغيير مكان جانبي طرح آن كاهش داد.

 • بند۱-۴-۱ آیین نامه ۲۸۰۰
  براي حذف و يا كاهش خسارت و خرابي ناشي از ضربه ساختمان هاي مجاور به يكديگر، ساختمان ها بايد با پيش بيني درز انقطاع از يكديگر جدا شده و يا با فاصله اي حداقل از مرز مشترك با زمين هاي مجاور ساخته شوند. براي تامين اين منظور، در ساختمان هاي با هشت طبقه و كمتر، فاصله هر طبقه از مرز زمين مجاور حداقل بايد برابر پنج هزارم ارتفاع آن طبقه از روي تراز پايه باشد. در ساختمان با بيشتر از هشت طبقه و يا ساختمان هاي با اهميت “خيلي زياد” و “زياد” با هر تعداد طبقه، عرض درز انقطاع بايد با استفاده از ضابطه مند(3-5-6)تعيين شود.
  فاصله درز انقطاع را مي توان با مصالح كم مقاومت، كه در هنگام وقوع زلزله بر اثر برخورد دو ساختمان به آساني خرد، به نحو مناسبي پر نمود به طوري كه پس از زلزله به سادگي قابل جايگزين كردن و بهسازي باشد.


بخشنامه های مرتبط با درز انقطاع:
بخشنامه لزوم درنظرگیری درز انقطاع - درز انقطاع چیست و چگونه محاسبه می شود؟


تراز پایه چیست؟

 • ترازیست که حرکت زمین به سازه منتقل می شود.(به بیان ساده تر ارتفاع هر طبقه از فنداسیون)در ساختمانهای “با اهمیت خیلی زیاد” و “زیاد” و یا ساختمان های با هشت طبقه و بیشتر، درز انقطاع در هر طبقه نباید کمتر از حاصلضرب تغییرمکان جانبی نسبی طرح آن طبقه Drift ضربدر ضریب رفتار R در نظر گرفته شود.هر یک از ساختمان های مجاور ملزم به رعایت نیمی از این فاصله می باشند.
 • درز انقطاع را میتوان با مصالح کم مقاومت نیز پر کرد.

طراحان سازه

 • به نظرمی رسدکه نیاز به توضیح زیادی نباشد که طراحان سازه ساختمان علاوه برتوجه کامل به نقشه های معماری تصویب شده درتهیه وطراحی نقشه های سازه خودبایستی کمال دقت وتوجه به ضوابط آیین نامه و مقررات ملی رابنمایند،چون براساس قانون حتی چنانچه مراجع کنترل کننده نقشه ها(سازمان،شهرداری) باعدم توجه به اشتباهات وتخلف های صورت گرفته درطراحی ، نسبت به تاییدومهرآن ها اقدام نمایند بازهم مسئولیت صحت طراحی قانونا برعهده شخص طراح می باشد .
 •  مهندسان ناظر ساختمان و درز انقطاع
 •  همچنین مهندسان ناظر ساختمان باید کمال دقت وتوجه رانسبت به مراحل پیشرفت کارتاکید شده درمقررات ملی ساختمان وتنظیم وتسلیم گزارش آن به مرجع صدورپروانه بنمایند وبه ویژه درصورت هرگونه تخلفی ازجانب سازنده مراتب را بهنگام وبه محض آگاهی از موضوع به منظور اقدام موثر ایشان اعلام نمایند

عدم رعایت درز انقطاع و محکومیت مهندس ناظر

 • عدم رعایت درز انقطاع بر اساس نقشه‌های مصوب، که این موضوع علاوه بر محکومیت‌های انتظامی، منجر به محکومیت‌های قضایی نیز می‌گردد.

محکومیت‌های قضایی عدم رعایت درز انقطاع

 • در صورتیکه در یک سازه این مقدار درز انقطاع تعبیه یا اجرا  نگردد در حقیقت ایمنی ساختمانها اطرافش رو به خطر انداخته، اگر از این جهت بهش نگاه کنیم برای ساختمانهای مجاور حق ایجاد میشود و میتوانند بابت رعایت نکردن این مورد پیگیری و شکایت داشته باشند.

عدم رعایت درز انقطاع شورای انتظامی

 • عدم رعایت درز انقطاع یکی از هفت موضوع مهم و پرتکرار در طرح شکایت از ناظران در شورای انتظامی سازمان استان ها است.

شورای انتظامی شهرداری و نظام مهندسی

 • عدم رعایت درز انقطاع مغایر اصول مقررات ملی است و تخلف محسوب شده و متولی قانونی آن نیز شهرداری و نظام مهندسی می باشند

وظیفه مهندس ناظر و گزارش  عدم رعایت درز انقطاع

مهندس ناظر موظف است عدم رعایت درز انقطاع را طی گزارش مرحله ای و به موقع به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.


 نحوه نمایش درز انقطاع در پلان معماری

darzenghetae - درز انقطاع چیست و چگونه محاسبه می شود؟


تخلفات ساختمانی ناشی از عدم رعایت درز انقطاع چیست؟

 • جانمایی بنا برخلاف مشخص شده در پروانه ساختمانی
 • عدم رعایت درز انقطاع
 • برخلاف مدلول پروانه ساختمانی و نقشه های فنی ساختمانی به واسطه عدم رعایت درز انقطاع از روی زمین بکسر سطح درز انقطاع برابر نقشه های ساختمانی ضربدر تعداد طبقات سطح مجازی برای تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

آیا درز انقطاع جز زیربنای خالص واحد مسکونی محاسبه می گردد؟

 • درز انقطاع جز زیربنای ناخالص واحد مسکونی یا تجاری یا هر کاربری دیگر که در مجاورت آن قرار گرفته است محاسبه می گردد.

نحوه نگهداری از درز های انقطاع در زمان بهره برداری به چه صورت می باشد؟

 • مطابق با بند ۲۲-۳-۳-۴:در سازه های بتن ارمه و فولادی وضعیت مناسب درزهای انقطاع باید مورد بازرسی قرار گیرد تا از خسارت و خرابی ناشی از ضربه ساختمان های مجاور به یکدیگر بخصوص در زمان وقوع زلزله کاسته شود.

تهیه و تنظیم: پرفسور حشمدار فوق دکترای سازه گرایش سازه های غیرخطی دینامیکی
سامانه جامع تحلیل و آنالیز سازه های پیشرفته (نظام مهندسی کل کشور)
کلیه شهروندان ایرانی می توانند در طول شبانه روز(۲۴ ساعت) از طریق واحد پاسخگو آنلاین سامانه جامع تحلیل و آنالیز پیشرفته پاسخ سوالات خود را دریافت نمایند.
09300031400 پاسخگوی تلگرامی به زبانهای فارسی ، انگلیسی، فرانسه ، عربی، ژاپن

Check Also

جوش فورجینگ چیست؟ کاربرد، مزایا و معایب جوش سر به سر میلگرد

اصولاً جوش فورجینگ (Forge Welding) نوعی فرآیند جوشکاری حالت جامد است که در آن ابتدا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *