پایدارسازی گود با روش اجرای شمع(piling)، پایدارسازی گود با روش سپرکوبی(sheet piling)

پایدارسازی گود با روش اجرای شمع(piling)

يكي از روش هاي پايدارسازي گود روش اجراي شمع(piling)  در پيرامون زميني كه قرار است گودبرداري شود
در فواصل معيني از هم ،شمع هايي را اجرا ميكنيم .
اين شمع ها مي توانند از انواع مختلف مصالح سازه اي نظير فولاد ،بتن و چوب باشند.
همچنين شمعهاي بتني را مي توان به صورت پيش ساخته يا درجا اجرا كرد.
در روش اجراي شمع ،شمع ها فشار جانبي خاك را به صورت تيرهاي يكسر گيردار تحمل مي كنند .
طول گيرداري لازم در انتهاي شمع ها چيزي در حدود ۰.۳Hاست.
پس از اجراي شمع ها ،مي توان عمليات گودبرداري را اجرا كرد.
در صورت لزوم بايد شمع ها را در امتداد ديواره گود مهاربندي كرد.

مزاياي روش اجراي شمع :

۱-سرعت عمليات اجراي بسيار بالا است.

۲-سيستم به هيچ وجه دست و پاگير نيست.

۳-در احجام زياد، هزينه عمليات كاهش مي يابد.

۴-گاهي از اوقات مي توان از شمع ها به عنوان سازه نگهبان دائم (نظير ديوار حائل)يا بخشي از آن نيز استفاده كرد.

۵-شمع هاي پيش ساخته را پس از جمع آوري مي توان در پروژه هاي ديگر نيز استفاده كرد.

۶-در گودهاي با عمق تا حدود ۵متر معمولا اقتصادي اند.

معايب روش اجراي شمع(piling):

۱-در صورتي كه ارتفاع گودبرداري زياد باشد،هم بايد فواصل شمع ها از هم كم شوند و هم بايد از مقاطع سازه اي قوي تري براي اجراي كار استفاده كرد.

۲-در بسياري از پروژه هاي شهري ، به دليل مشكلات شمع كوبي ، نمي توان از شمع هاي پيش ساخته استفاده كرد و فقط بايد شمع ها را به صورت درجا اجرا كرد.

پایدارسازی گود با روش سپرکوبی(sheet piling)

يكي از روش هاي پايدارسازي گود روش سپركوبي (sheet piling) در پيرامون زميني كه قرار است گودبرداري شود.
در  روش سپركوبي ، ابتدادر طرفين گودسپرهايي را مي كوبيم و سپس خاكبرداري را شروع ميكنيم.
پس از آنكه عمق خاكبرداري به حد كافي رسيد در كمركش سپرها و بر روي آنها ، تيرهاي پشت بند افقي(Wales) را نصب مي كنيم .

سپس قيدهاي فشارهاي قائم (Struts)را در جهت عمود بر صفحه سپرها به اين پشت بندهاي افقي وصل مي كنيم.
سپرها و پشت بند ها و قيدهاي فشاري در عرضهاي كم و خاكهاي غير سست،معمولا از نوع چوبي است
ولي در عرضهاي بيشتر و خاكهاي سست تر استفاده از سپرها و پشت بند ها و قيدهاي فشاري فلزي اجتناب ناپذير است.

مزاياي روش سپركوبي چيست؟

 

 1. سرعت اجراي كار بسيار زياد است.
 2. درجه ايمني كار بسيار زياد است.
 3. براي اجراي كانالها،به ويژه با طولهاي زياد بسيار مناسب است.

معايب روش سپركوبي چيست؟

 

 1. در اين روش به دستگاههاي سپركوبي ،كه به هر حال يك دستگاه ويژه است،نياز است.
 2. اين روش به نيروهاي با تخصص بالاتر ،نسبت به روشهاي ساده تر ،نياز دارد.
 3. دستگاههاي سپركوب به جاي كافي براي اجراي كار نياز دارند.
 4. اين روش براي عرض هاي كم مناسب است.

 

پایدارسازی گود با روش خرپایی (construction truss )

 

روش خرپايي (construction truss) ،يكي از مناسبترين و متداولترين روشهاي اجراي سازه نگهبان در مناطق شهري است.

اجراي آن ساده بوده و نياز به تجهيزات و تخصص بالايي ندارد،و در عين حال قابليت انعطاف زيادي از نظر اجرا در شرايط مختلف دارد.

براي اجراي اين نوع سازه نگهبان ،ابتدا در محل عضوهاي قائم خرپا ،كه در مجاورت ديواره گود قرار دارند.چاههايي را حفر مي كنيم .عمق اين چاهها برابر با عمق گود به اضافه مقداري اضافه براي اجراي شمع انتهاي تحتاني عضو خرپا است.

طول شمع (Length of pile)

را كه با Lنشان داده مي شود از طريق محاسبه به دست مي آوريم .آنگاه درون شمع را آرماتوربندي كرده و عضو قائم را در داخل شمع قرار مي دهيم و سپس شمع را بتن ريزي مي كنيم .پس از سخت شدن بتن،انتهاي تحتاني عضو قائم به صورت گيردار در داخل شمع قرار خواهد داشت.

سپس خاك را در امتداد ديواره گود با يك شيب مطمئن بر ميداريم .آنگاه فونداسيون پاي عضو مائل را اجرا مي كنيم.اين فونداسيون در پلان به صورت مربعي است .بعد يا عرض فونداسيون را با Bf  وضخامت يا ارتفاع آن را با B نشان مي دهيم .پس از آن ، عضو مايل را از يك طرف به عضو قائم و از طرف ديگر به ورق كف ستون بالاي فونداسيون متصل مي كنيم .

عمليات فوق را براي كليه خرپاهاي سازه نگهبان در امتداد ديواره به صورت همزمان اجرا مي كنيم.

حال،خاك محصور بين اعضاي قائم و افقي خرپاها را در سرتاسر امتداد ديواره ،به صورت مرحله به مرحله بر ميداريم و در هر مرحله اعضاي افقي و قطري خرپا را بتدريج نصب ميكنيم تا آنكه خرپا تكميل شود.

مزاياي روش خرپايي چيست؟

 1. براي عموم گود هاي واقع در مناطق شهري مناسب است.
 2. از نظر اجرا در شرايط مختلف ،قابليت انعطاف زيادي دارد.
 3. امكان استفاده مجدد از خرپا وجود دارد.
 4. ساده است و به تخصص و دستگاههاي خاص نيازي ندارد.

معايب روش خرپايي چيست؟

 1. سرعت اجرا،در مقايسه با روشهاي پيشرفته تر نسبتا كمتر است.
 2. خرپاها جا گيراند.
 3. احتمال الزامي بودن برداشتن بخشي از خاك با روشهاي دستي وجود دارد.

تهیه و تنظیم: پرفسور حشمدار فوق دکترای سازه گرایش سازه های غیرخطی دینامیکی
سامانه جامع تحلیل و آنالیز سازه های پیشرفته (نظام مهندسی کل کشور)
کلیه شهروندان ایرانی می توانند در طول شبانه روز(۲۴ ساعت) از طریق واحد پاسخگو آنلاین سامانه جامع تحلیل و آنالیز پیشرفته پاسخ سوالات خود را دریافت نمایند.
09300031400 پاسخگوی تلگرامی به زبانهای فارسی ، انگلیسی، فرانسه ، عربی، ژاپن

Check Also

نصب ستونهای چوبی

پس از اتمام کلاف زیرکار و مشخص نمودن محل دقیق ستونها، الوارهای ستون بوسیله اتصالات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *