تکنولوژی استفاده از انرژی جنبشی قدم ها

استفاده از انرژی جنبشی قدم ها (Kinetic Footfall)

در دنیای امروز، فناوری به جزء جدایی ناپذیر از زندگی روزمره ما تبدیل شده است. نمی توانید وارد فضای عمومی شوید و اشخاصی را نبینید که در حال استفاده از موبایل خود باشند. با دسترسی بیشتر به فناوری و با افزایش روز افزون جمعیت، مصرف انرژی همچنان در حال افزایش است. در نتیجه، منابع جایگزین انرژی به منظور جبران این تقاضای انرژی، مورد تحقیق و توسعه قرار گرفته اند.

پیاده روی یکی از رایج ترین فعالیت های انسانی است که روزانه انجام می دهیم و می تواند انرژی زیادی تولید کند. تکنولوژی استفاده از انرژی جنبشی قدم ها می تواند باعث تولید انرژی شده و از آن به عنوان منبع تغذیه استفاده کرد. این تکنولوژی بیشتر در معابر شلوغ مانند مترو و ساختمان ها با رفت و آمد زیاد مورد استفاده قرار می گیرد.

تکنولوژی استفاده از انرژی جنبشی قدم ها

Check Also

نصب ستونهای چوبی

پس از اتمام کلاف زیرکار و مشخص نمودن محل دقیق ستونها، الوارهای ستون بوسیله اتصالات …