وظایف ناظران(سازه ، معمار ، برق و مکانیک) ساختمانی قبل از بتن ریزی مقاطع

ناظر سازه:

به عنوان ناظر اصلی در این مرحله می بایستی مقطع را از لحاظ سازه ای مانند : آرماتوربندی ، قالب بندی ، ابعاد قالب ، اجرای درز انقطاع ، محل اجرای چاله آسانسور ، راه پله ، مصالح مصرفی و دستورکار به مالک جهت اطلاع رسانی به آزمایشگاه ، عیار بتن ، روش بتن ریزی ، موارد ایمنی و … را کنترل کرده و در صورت وجود تخلف آنها را گزارش کرده و شهرداری را ملزم نماید تا به مالک اجازه بتن ریزی ، قبل از اصلاح موارد تخلف ندهد .


 ناظر معمار :
از آنجا که کنترل ابعادی در تمام مراحل اجرایی ساختمان بر عهده ناظر معمار می باشد ، لذا قبل از بتن ریزی می بایستی طی بازدید از ساختمان ، مقطع مورد نظر را از لحاظ ابعادی کنترل کرده و تخلفات موجود را گزارش نماید . تفاوتی که در اینجا وجود دارد اینست که در صورت عدم بازدید مهندس معمار و وجود تخلفات ابعادی ، ناظر معمار باید خود را آماده پرداخت جرائم نقدی ( در صورت شاکی شدن مالک ) نماید . چون از دسته تخلفاتی که باعث می شود پرونده پروژه به کمیسیون ماده 100 کشانده شود ، تخلفات ابعادی می باشد .


مهندسین ناظر برق و مکانیک :
شاید فکر کنید لزوم حضور ناظر برق و مکانیک در ساختمان ، قبل از بتن ریزی چیست ؟
اما ایشان می بایستی در بازدید قبل از بتن ریزی ، ابعاد داکتهای تاسیسات ، محل عبور لوله های تاسیسات ، کانال کولر و … را خصوصاً در سقف ها کنترل نمایند . همچنین ایشان طی بازدید از محل اجرای پروژه باید موارد ایمنی از قبیل محل استقرار پمپ بتن و ماشین آلات بتن ریزی را کنترل نموده و در صورت نیاز باید موارد تخلف را گزارش نمایند.

تهیه و تنظیم: پرفسور حشمدار فوق دکترای سازه گرایش سازه های غیرخطی دینامیکی
سامانه جامع تحلیل و آنالیز سازه های پیشرفته (نظام مهندسی کل کشور)

Check Also

اجرای فونداسیون چوبی

با وجود پیشرفت زیادی که در ساخت ساختمان ها با مصالح جدید بوجود آمده است، …