دامپر

دامپرها یکی از تجهیزات حمل بتن و سایر مصالح در کارگاه‌ها در مقیاس کوچک و در مسافت‌های محدود هستند. شیوۀ کار دامپرها شباهت زیادی با روش قدیمی استفاده از فرغون دارد، با این تفاوت که نیروی محرکۀ آن‌ها به‌جای عامل انسانی توسط موتور تأمین می‌شود که این خود موجب افزایش سرعت و حجم کار می‌گردد. دامپرها معمولاً در فواصل حمل پایین به‌کار گرفته می‌شوند و در بیشتر موارد کارایی خوبی داشته و هزینۀ اولیۀ خود را به‌زودی مستهلک می‌کنند.

برای حفظ بتن در حالت یکنواختی باید حداکثر دقت را در عمل حمل بتن از محل ساخته‌شدن تا محل مصرف به‌کار برد و باید توجه داشت که در عین این کار اجزای متشکلۀ بتن دچار جداشدگی نشوند و مخلوط به حالت یکنواخت باقی بماند. برای انتقال بتن به محل مورداستفاده تجهیزات مختلفی می‌تواند مورداستفاده قرار بگیرد. انتخاب اینکه از چه نوع وسیله‌ای برای کار استفاده شود با توجه به عوامل متعددی از قبیل نوع و حجم کار، سرعت موردنیاز و دسترسی به تجهیزات تعیین می‌شود.

دامپرها امروزه در ظرفیت‌های مختلفی تا نُه تن ساخته می‌شوند و موتور آن‌ها نیز همانند بقیۀ وسایل نقلیه از نوع دیزلی می‌باشد، قدرت موتور این ماشین‌ها بسته به ظرفیت متفاوت بوده و مصرف سوخت آن‌ها نیز بسته به ظرفیت و نیز تکنولوژی مورداستفاده در موتور متغیر است.

Check Also

اجرای فونداسیون چوبی

با وجود پیشرفت زیادی که در ساخت ساختمان ها با مصالح جدید بوجود آمده است، …