آموزش حرفه ای آباکوس Abaqus

آموزش حرفه ای آباکوس

آموزش سمعی و بصری برنامه آباکوس در 365 جلسه درسی که هنرآموز کاملا به کلیه پروژه های ساختمانی و صنعتی مسلط می شود.یکی از بی نظیرترین بسته های آموزشی در جهان می باشد.لطفا کلیک نمایید تهیه و تنظیم: پرفسور حشمدار فوق دکترای سازه گرایش سازه های غیرخطی دینامیکیسامانه جامع تحلیل …

Read More »