آیین نامه ها و مقررات وضوابط ملی ساختمان

وظیفه مهندس ناظر معماری چیست؟

مهندس ناظر می بایستی عملیات اجرای ساختمان را از زمان صدور پروانه تا پایان كار با نقشه های مصوب معماری انطباق داده و همچنین عملیات اجرایی را با توجه به مقررات ملی ساختمان كنترل نماید و مغایرت ها را به ناظر هماهنگ كننده، مرجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی …

Read More »

مقررات ایمنی در ساختمان سازی

کارگران ساختمانی باید از تجهیزات ایمنی لازم از قبیل کفش، کلاه ایمنی، لباس مخصوص، دستکش، طناب نجات، عینک مخصوص و … با توجه به محیط و شرایط کار استفاده نمایند. برای حفظ جان کارگران و حفظ ایمنی حین کار این تجهیزات باید بر اساس ضوابط و آئین نامه ها در …

Read More »

ضوابط احداث پیش آمدگی در ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری

ضوابط احداث پیش آمدگی 2- ضوابط احداث پیش آمدگی1-2-پیش آمدگی در سمت فضای آزاد،40% قطعه مالکیت (بالکن)پیش‌آمدگی بناها در طبقات فوقانی در سمت فضای آزاد قطعه مالکیت حداکثر به میزان 20/1 متر مازاد بر میزان مجاز ساخت مشروط به استفاده از آنها بعنوان تراس یا آفتاب‌گیر با رعایت حریم اشراف …

Read More »

سایه اندازی ، عقب نشینی در بنا و مشرفیت

حریم سایه اندازی :فضايي است فرضي بين سطح زمين و سطح مفروض از حد مجاز ساخت قطعه مالكيت شمالي در سطح همكف كه با زاويه ۴۵ درجه به سمت جنوب قرار مي گيرد. (ماخذ : طرح تفضیلی اصفهان.) بدين معني كه ارتفاع بناي واقع در جنوب يك قطعه مالكيت نبايستي …

Read More »

ضوابط مشرفیت در ساختمان و طراحی معماری

رعایت ضوابط مربوط به حریم اشراف بناها و مسائل مشرفیت در مورد کلیه بناهایی که در مجاورت که قطعه مالکیت احداث می شود الزامی می باشد.بنای واقع در جنوب یک قطعه مالکیت نبایستی از حداقل فاصله آن از بر مجاز ساختمان قطعه مالکیت واقع در شمال آن تجاوز نماید.درمجتمع‌های‌جدیدمسکونی،تجاری‌وبناهای‌عمومی ‌رعایت‌ …

Read More »

تکالیف و وظایف مالیاتی مهندسان

طبق ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به سه گروه الف ، ب و ج تقسیم می شوند. طبق جزء ۵ بند ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم اعضای سازمان نظام مهندسی به لحاظ مقررات از مصادیق مشاغل موضوع بند ب ماده …

Read More »

قانون نظام صنفی در صنعت ساختمان

فصل اول – تعاریف  ماده ۱ – نظام صنفی – قواعد و مقرراتی است که امور مربوط سازمان ، وظایف ، حدود و حقوق افراد واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین میکند . ماده ۲ – فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی که دریکی از فعالیتهای صنفی اعم از …

Read More »

آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

شماره ۱۲۳۳۷۹ /ت ۱۷۴۹۶ /هـ – ۲۸/۱۱/۱۳۷۵ وزارت مسکن و شهرسازی هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۰۷۹/۱۰۰ مورخ ۲۸/۹/۱۳۷۵ وزارت مسکن و شهرسازی وبه استناد ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ آئین نامه اجرائی قانون یاد شده را به …

Read More »

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ( مصوب اسفند ماه 1374 )

فصل اول ـ کلیات، اهداف و خط ‌مشی ماده 1ـ  تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکلهای مهندسی، حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌شود. ماده 2ـ اهداف …

Read More »

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسان ساختمان چیست؟

مسئولیت‌های مهندسان ساختمان در ارائه خدمات حرفه‌ای و انجام دادن وظایف خود، موضوع بسیار مهمی است که در کشور ما تاکنون آن چنان که شایسته است، مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و تبیین نشده است. در کنار این ضعف، پوشش‌های بیمه‌ای مناسب برای مهندسان و خدمات مهندسی ساختمان نیز …

Read More »