سازه های چوبی Structural Wood Systems

مزیت فوق العاده در مورد خانه چوبی

خانه چوبی، عایقی استثنایی و مقاوم در برابر اتلاف انرژی برخی از مصالح ساختمانی مانند فولاد، مواد غیر آلی که احتراق پذیر نیستند، وقتی گرمایش می‌یابند منبسط می‌شوند که این باعث تضعیف و فروریختن سازه می‌شود. این در حالی است که چوب تقریباً رفتاری برعکس این حالت را داراست. وقتی …

Read More »

اسكلت سازه هاي چوبي Structural Wood Systems

در طي قرن گذشته با توليد وتوسعه صفحات پوشش چوبي و تركيب آن با سيستم سازه هاي خرپا،منجر به پيدايش نسل جديدي از ساختمانهاي اسكلت چوبي شده است.در ساخت بناهاي چوبي نيروهاي محوري در المانهاي ديوار،سقف وكف طبقات توسط مقاطع الوار چوبي تحمل مي شود. از طرف ديگر صفحات پوششي …

Read More »