قوانین و مقررات

ضوابط اجرای وال پست چیست؟

اجرای وال پست، از آن جهت حائز اهمیت است که ارتباط محکمی بین دیوار و اسکلت برقرار می شود. در واقع آن ها به طور کامل در هم تنیده می شوند. این در هم تنیدگی موجب افزایش مقاومت سازه ها در مقابل عوامل طبیعی مثل زلزله می شود. اجرای وال …

Read More »

وظایف ناظران(سازه ، معمار ، برق و مکانیک) ساختمانی قبل از بتن ریزی مقاطع

ناظر سازه: به عنوان ناظر اصلی در این مرحله می بایستی مقطع را از لحاظ سازه ای مانند : آرماتوربندی ، قالب بندی ، ابعاد قالب ، اجرای درز انقطاع ، محل اجرای چاله آسانسور ، راه پله ، مصالح مصرفی و دستورکار به مالک جهت اطلاع رسانی به آزمایشگاه …

Read More »

ارزیابی برگه آزمایش بتن توسط مهندس ناظر

نتایج آزمایش بتن که توسط آزمایشگاه ارائه می شود ، فقط یک نظریه مشورتی بوده و مقاومت بتن اجرا شده به مواردی از جمله : حمل، ریختن ، تراکم ، پرداخت و عمل آوری و نگهداری از بتن بستگی دارد . در صورتی که ناظر مطمئن باشد که این نتایج …

Read More »

وظیفه مهندس ناظر معماری چیست؟

مهندس ناظر می بایستی عملیات اجرای ساختمان را از زمان صدور پروانه تا پایان كار با نقشه های مصوب معماری انطباق داده و همچنین عملیات اجرایی را با توجه به مقررات ملی ساختمان كنترل نماید و مغایرت ها را به ناظر هماهنگ كننده، مرجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی …

Read More »

ضوابط مربوط به گذرها ، پارکینگ و پخ ها در ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری

ضوابط مربوط به گذرها ، پارکینگ و پخ ها 4- ضوابط مربوط به گذرها ، پارکینگ و پخ ها1-4- در طرح ریزی شبکه گذرهای فرعی طرح‌های تفصیلی کوشش به عمل آمده که انتظام لازم و معقولی به این شبکه بخشیده شود. به همین لحاظ ‌گذرهای ترسیم شده روی نقشه‌ها درجه‌بندی‌ …

Read More »

ضوابط پیلوت و زیرزمین در ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری

ضوابط پیلوت و زیرزمین 3- ضوابط پیلوت و زیرزمین1-3-در کلیه‌ کاربریها، حداکثر سطح ‌زیرزمین ‌معادل‌سطح ‌اشغال در طبقه همکف به ‌اضافه ایوان با مساحت متعارف (حداکثر10درصدسطح‌اشغال) می‌باشد .2-3- احداث‌زیرزمین‌خارج ‌از حد مالکیت و در زیر گذرها مجاز نمی باشد .3-3- زیرزمین بایستی مستقیما” از داخل قطعه مالکیت به طبقات بالا …

Read More »

ضوابط احداث پیش آمدگی در ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری

ضوابط احداث پیش آمدگی 2- ضوابط احداث پیش آمدگی1-2-پیش آمدگی در سمت فضای آزاد،40% قطعه مالکیت (بالکن)پیش‌آمدگی بناها در طبقات فوقانی در سمت فضای آزاد قطعه مالکیت حداکثر به میزان 20/1 متر مازاد بر میزان مجاز ساخت مشروط به استفاده از آنها بعنوان تراس یا آفتاب‌گیر با رعایت حریم اشراف …

Read More »

سایه اندازی ، عقب نشینی در بنا و مشرفیت

حریم سایه اندازی :فضايي است فرضي بين سطح زمين و سطح مفروض از حد مجاز ساخت قطعه مالكيت شمالي در سطح همكف كه با زاويه ۴۵ درجه به سمت جنوب قرار مي گيرد. (ماخذ : طرح تفضیلی اصفهان.) بدين معني كه ارتفاع بناي واقع در جنوب يك قطعه مالكيت نبايستي …

Read More »

ضوابط مشرفیت در ساختمان و طراحی معماری

رعایت ضوابط مربوط به حریم اشراف بناها و مسائل مشرفیت در مورد کلیه بناهایی که در مجاورت که قطعه مالکیت احداث می شود الزامی می باشد.بنای واقع در جنوب یک قطعه مالکیت نبایستی از حداقل فاصله آن از بر مجاز ساختمان قطعه مالکیت واقع در شمال آن تجاوز نماید.درمجتمع‌های‌جدیدمسکونی،تجاری‌وبناهای‌عمومی ‌رعایت‌ …

Read More »

حكم قانون نسبت به تخلف احداث بناي غير مستحكم چیست؟

در مورد استحكام بنا به رغم تمام اهميتي كه دارد و با وجود خطرات ناشي از عدم رعايت موازين راجع به استحكام ، بخصوص در مورد ساختمان هاي مهم، تا آخرين اصلاحات قانوني كه در تبصره هاي ذيل ماده ۱۰۰ قانون شهرداري وسيله شورأي انقلاب بعمل آمد، در قوانين ذيربط، …

Read More »