قوانین و مقررات

حكم قانون نسبت به تخلف احداث بناي غير مستحكم چیست؟

در مورد استحكام بنا به رغم تمام اهميتي كه دارد و با وجود خطرات ناشي از عدم رعايت موازين راجع به استحكام ، بخصوص در مورد ساختمان هاي مهم، تا آخرين اصلاحات قانوني كه در تبصره هاي ذيل ماده ۱۰۰ قانون شهرداري وسيله شورأي انقلاب بعمل آمد، در قوانين ذيربط، …

Read More »

دانلود مبحث 3 مقررات ملی ساختمان

مبحث 3 مقررات ملی ساختمان به بحث در باره جفاظت ساختمانها در برابر حریق میپردازد که مانند سایر مباجث 22 گانه مقررات ملی ساختمان به مطالعه و چگونگی طراحی ساختمانها و نکات مهم در رابطه باساخت ساختمان پرداخته و در این مبحث به موارد زیر پرداخته شده  است mabhas-3 سرفصل …

Read More »

دانلود مبحث 1 مقررات ملی ساختمان

مبحث 1 مقررات ملی ساختمان به عنوان اولین مبحث اراعه شده از سوی دفتر مقررات ملی ساختمان بوده و به صورت تعریف آورده شده و در واقع می توان گفت پیش نیاز مطالعه سایر مباحث 22 گانه است و کلیه موارد مربوط در ساختمان به صورت تعریف آورده شده است …

Read More »

دانلود کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

کتاب پیش روی شما عزیزان مجموعه قوانین و مقررات نظام مهندسی بوده و تمام ارکان و قسمت ها و خط مش های نظام مهندسی را به طور کامل توضیح  داده که تمام اعضا نظام مهندسی ساختمان باید با این قانون آشنا باشند و آن را رعایت نمایند که در ادامه …

Read More »